Producent: Lule Stassteater

Om Lule Stassteater

Vi är en aktuell och vass teater som inte är rädda för att ta tag i svåra ämnen. Vi utmanar vår publik och öppnar upp för egna frågeställningar hos publiken. Vi är hela tiden i process och arbetar med en samtidsdiskussion. Vi arbetar för att synliggöra verkligheten ur ett perspektiv samhället inte är van att se den.

Vi varierar gärna olika uttryck i våra produktioner. Vi erbjuder interaktivt samarbete i samband med föreställningarna. Vi anser att barn och ungdomar är den viktigaste publiken. Därför vill vi erbjuda vår publik högkvalitativ barn- och ungdomsteater oavsett geografisk och socioekonomisk bakgrund.

Fr.o.m. 2013 så arbetar vi varje år med ett bestämt fokus. Hittills har våra fokus varit, Val och uppoffringar, Främlingsrädsla, Makt, Psykisk hälsa, Gränser och Yttrandefrihet.

Vårt fokus 2019 är Kroppsidentitet.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv