Producent: Teater Theatron

Om Teater Theatron

Teater Theatron bildades 2001 och har verkat i mer än 15 år som en av Sveriges migrerande teater. Vi har ingen fast scen utan söker bäst lämpade lokal till varje produktion. Ett kontor på Mitt Möllan hyr vi sen januari 2018. En fast scen vi återvänder till i senaste produktioner är Teaterhuset Bastionen i Malmö.
Hittills har gruppen producerat 10 föreställningar, tre internationella turnéer och workshops med fokus på unga vuxna i västra Balkan regionen. ”Livet i två bitar” blev gruppens genombrott 2012 med skådespelarnas egna livsberättelser som migranter i fokus. Föreställningen som vi spelade 160 gånger i södra Sverige och 10 gånger på västra Balkan etablerade definitivt Theatron i Teatersverige.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv