Producent: Embla dans & teater

Om Embla dans & teater

Embla dans & teater, Göteborg, är en grupp som skapar och spelar
dansföreställningar för barn, unga och vuxna. Gruppen turnerar både i Sverige och internationellt och har turnerat/gästspelat i Norden, Baltikum och Italien.

Embla har erhållit verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd sedan 2008. Från Göteborgs Stad har Embla sedan 90-talet erhållit projektbidrag och sedan 2013 verksamhetsbidrag.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv