Producent: ADAS musikaliska teater

Om ADAS musikaliska teater

ADAS musikaliska teater arbetar i den fysiska teatertraditionen och gör föreställningar som lyfter tystade historier och perspektiv. ADAS grundades 1993 och har sin bas på Konstepidemin i Göteborg.

ADAS musikaliska teater stöds av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd och SENSUS studieförbund. Vi stöds även av Konstnärsnämden, Svenska Författarfonden Dramatikerutskottet, Stiftelsen Längmanska Kulturfonden och Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv