Producent: Svensk Musik och Teater

Om Svensk Musik och Teater

"Fantastiskt"
Skriver flera recensenter.

Efter föreställningarna brukar arrangörerna säga:
"Ni måste komma tillbaks"

Läs mer på http://www.svenskmusikochteater.se
Ring 0708 77 66 67
info@winkir.se

Se TV4s reportage om oss.
Strålande recensioner, entusiastisk publik.
Publiken brukar vara både överväldigad och förvånad.

TEATER ÄR ÖVERVÄLDIGANDE
GÅ TILL TEATERN

Broschyr med utbud: https://www.dropbox.com/s/m0bep9tsqo8exfc/Folder-Utbud%20-%20v2.pdf?dl=0

På Instagram: #svenskmusikochteater

Korta klipp https://youtu.be/7h1eXoAecTc

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv