Producent: OperaNära

Om OperaNära

OperaNäras idé är, att ge ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern en chans att få uppleva opera på ett nära och intimt tillvägagångssätt. Vi vill genom en musikdramatisk föreställning ta upp ett samhällsaktuellt ämne för att ungdomar ska få uppleva kraften och känslan i musiken, men att också samtidigt ta upp och diskutera föreställningsinnehållet som en del av upplevelsen.
https://ehnvik.se/operanara/

Produktioner.

  • Arkiv