Producent: Nidia Martínez Barbieri

Om Nidia Martínez Barbieri

Jag är Argentinsk och bor i Malmö sedan 2013. Jag är utbildad som dansare och lärare i Samtida dans, har jobbat sedan 2000 som danslärare, dansare för olika koreografer, arbetat i kollektivt med fria dansgrupper och skapa mina egna verk. Året 2006 blev jag Pilatesinstruktör och arbetat med detta sedan 2007.

Mellan 2011 och 2013 bodde jag i Bryssel och flyttade i 2013 till Sverige. Där började ett nytt liv för mig. Att vara migrant gjorde mig ändra min perspektiv över allt. Med 34 år lärde jag mig allt från början, inte bara språket utan socialla koder, värld, och också utvecklade jag nya färdigheter. Min ny situation blev en möjlighet för att upptäcka kunskap som jag inte visste att jag hade. Argentisk tango, som jag hade dansat i mitt hemland mest som socialla dans blev ett verktyg för att känna nya människor och integrera mig i Sverige. Eftersom tango blev en viktig del av mitt liv är jag influecerad av den dans stil även i min danskonstnärligt praktik. Tango är flr mig ett tekniskt verktig, ett uttrycksfullt språk, och inspiration till skapandet.

Mer om mig:
http://tango-nidia.blogspot.se

Produktioner.

  • Bokningsbara