Producent: Teater Oland

Om Teater Oland

Teater Oland levandegör historiska personer och händelser med hjälp av fiktion och fantasi. Vi har alltid ett historiskt perspektiv som kopplas till nutidens problemställningar.
Vi vill även verka för att bevara traditionella hantverkstekniker och inkluderar dessa i vår scenografi, kostym och rekvisita.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv