Producent: Arena Film & Teaterproduktion

Om Arena Film & Teaterproduktion

Dramatiska Dilemman

AKT 1
Sex scener ur världsdramatiken gestaltas enkelt och fängslande av
Ingemar Carlehed. Texterna behandlar etiska frågor om rätt och fel eller vägval som ju livet ständigt består av. Styckena är från pjäser av Shakespeare, Ludvig Holberg, Lars Forsell, Kent Andersson m.fl.
Muntliga och Musikaliska inspel görs av Dan Hellström.

Diskussion

AKT 2
Efter en paus leder Björn Wiedel ett samtal med publiken utifrån de tankar, reaktioner och reflektioner teaterdelen har väckt.


Med upplevelsen av ett samhälle i snabb förändring möter vi behov av att samtal om och väcka till medvetande etiska frågor som vi alla möter i en eller annan form och som ställer oss inför val som ger oss riktning för det liv vi vill leva.
Föreställningen kommer inte med några svar men den genererar starka upplevelser och stimulerar till öppna och givande samtal.


Programmet är särskilt lämpligt för kulturföreningar, arbetsplatser, vårdenheter,. gymnasieklasser, folkhögskolor etc.Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv