Producent: Gunnar Sandström

Om Gunnar Sandström

Vi Gunnar Sandström och Carina Normansson gör dikt och musikprogram som vi uppför på föreningsmöten, mötesplatser i äldreomsorgen, bibliotek, bygdegårdar och i teaterföreningars regi. Vi blandar humor med allvar. Instrumenten är sång, dragspel och fiol. Vårt nya program har vi kallat Hopp. Vi tänker att det är vad människor behöver i dagens värld både här hemma och på andra håll.Carina är rikspelman från Sala och Gunnar är författare/poet från Västerås. För mer information se hemsida gunnar.sandstrom.dinstudio.se eller ring 070-5366678. Adress: Gunnar Sandström, Morkullegatan 34, 724 69 Västerås.
Ny e-post grusfors65@gmail.com

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv